THU 52

Chuyên xe đạp, xe điện từ nhiều thương hiệu lớn như Giant, TrinX, Fornix, RoyalBaby, Hitasa, Yadea, Vivente, … Trả góp 0%.
 Hotline: 0941.966.667
 Email: kimtuyen4689@gmail.com
 Website: www.thu52.vn